نوروز مبارک باد.

نوروز مبارک باد.
ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی
کاغذ دیواری ویندوز

Back to Top

Template Design:Dima Group